Logo warsztatu samochodowego NICA
SERWIS SAMOCHODOWY NICA ul. Ludowa 25
71-700 Szczecin
Tel. 791 77 14 77 E-mail: autoserwis@nica.szczecin.pl
OBSŁUGUJEMY WSZYSTKIE MARKI SAMOCHODÓW
Loga marek samochodów niemieckich, francuskich, japońskich, indyjskich, koreańskich, czeskich, włoskich, amerykańskich

Zasady doboru kleju do naprawy części samochodowych

Łączenia przy użyciu kleju posiadają zaletę, która wyróżnia je wśród innych spoiw. Chodzi o to, że klejem można połączyć ze sobą wszystkie rodzaje materiałów. Mogą to być rozmaite metale, wyroby ceramiczne, wyroby tekstylne, jak również różnego rodzaju tworzywa sztuczne. Niekiedy klejenie staje się jedynym możliwym sposobem połączenia materiałów. Zdarzają się bowiem sytuacje, w których z racji pojawienia się niebezpieczeństwa wynikającego z powstania pożaru lub korozji stykowej, zmian w strukturze łączonych materiałów, ewentualnie dużej różnicy wymiaru klejonych części, użycie innych technik spajających byłoby trudne do przeprowadzenia, a nawet niewykonalne. Połączone tą metodą materiały nie ujawniają naprężeń szczątkowych, zaś rozkład napięć powstałych w złączu klejowym jest w większym stopniu równomierny aniżeli w innego rodzaju połączeniach.

Żółta tubka kleju
Klej

Przygotowanie do klejenia części samochodowych

Podejmując decyzję o wykorzystaniu metody klejenia, powinno się brać pod uwagę cały szereg uwarunkowań, mając na względzie fakt, że konieczne jest dobranie odpowiedniego kleju do łączonych materiałów, zaś połączenie klejowe winno przenosić spodziewane obciążenia, jak również tolerować najprzeróżniejsze warunki środowiska pracy. Niezwykle ważne jest także właściwe przygotowanie wierzchniej warstwy elementów spajanych oraz materiału klejonego, a także wyselekcjonowanie metody powlekania klejem, jak również technik jego utwardzania. Niezmiernie istotny jest również nakład pieniężny oraz czas potrzebny na całe przedsięwzięcie. Klejenie znajduje swoje zastosowanie w głównej mierze w połączeniach pracujących na ściskanie i ścinanie. Materiały, jak również wierzchnia warstwa elementów przeznaczonych do klejenia w większości przypadków decydują o wyborze konstrukcji złącza ewentualnie rodzaju kleju. Z drugiej strony w równym stopniu szalenie istotnym kryterium doboru kleju są właściwości mechaniczne oraz sztywność materiałów, które poddawane będą klejeniu.

Rodzaje klejów wykorzystywanych do naprawy części samochodowych

Kleje epoksydowe, silanowe, cyjanoakrylanowe oraz anaerobowe wykorzystuje się do spajania metali z metalami, a także z innego rodzaju materiałami, na przykład tworzywami sztucznymi czy ceramiką. Oprócz popularnych epidianów, nowymi materiałami epoksydowymi przygotowywanymi w Polsce są tiksotropowe, nietoksyczne, dwuskładnikowe, uniwersalne, chemoutwardzalne pasty (płyny) wykorzystywane do odbudowy podzespołów maszyn, ale również eliminacji usterek urządzeń oraz zespołów. Rynek polski obfituje w różnego rodzaju sprowadzane z zagranicy tiksotropowych (epoksydowych, poliuretanowych), jak też w formie płynnych (anaerobowych, cyjanoakrylowych) materiałów klejowych, które bogate są w cały szereg zalet.

Grzegorz Kaczorkiewicz
30.05.2021