Logo warsztatu samochodowego NICA
SERWIS SAMOCHODOWY NICA ul. Ludowa 25
71-700 Szczecin
Tel. 791 77 14 77 E-mail: autoserwis@nica.szczecin.pl
OBSŁUGUJEMY WSZYSTKIE MARKI SAMOCHODÓW
Loga marek samochodów niemieckich, francuskich, japońskich, indyjskich, koreańskich, czeskich, włoskich, amerykańskich

Weryfikacja podciśnienia w rurze dolotowej

Cały szereg wiadomości mówiących o stanie technicznym silnika zawartych jest w rurze dolotowej pojazdu. Informacje te można uzyskać w nieskomplikowany sposób, używając do tego wakuometru przy pomocy którego robi się pomiary podciśnienia znajdującego się w rurze dolotowej silnika.

Silnik
Silnik samochodu

Pomiar ciśnienia wakuometrem

Wakuometr mocuje się do rury dolotowej pomiędzy przepustnicą gaźnika a cylindrem, tam gdzie na ogół umiejscowiony jest otwór przeznaczony do zespalania przewodu podciśnieniowych mechanizmów pomocniczych. Nie zaleca się mocowania wakuometru do otworu przeznaczonego do łączenia z podciśnieniowym regulatorem wyprzedzania zapłonu, z uwagi na fakt, że mogłoby to udaremniać prawidłowe funkcjonowanie silnika. Wartość podciśnienia jest zależna od tego jak bardzo otwarta jest przepustnica, od częstotliwości obrotów wału korbowego, jak również od tego, jaką ilością gładzi cylindrowej dysponujemy, jak bardzo zniszczone są tłoki czy pierścienie oraz poziomu zużycia uszczelek.

Wyznaczanie właściwości elementów uszczelniających

Właściwości elementów uszczelniających można wyznaczyć zamykając w pełni przepustnicę oraz obracając wał korbowy silnika przy użyciu rozrusznika – mniej więcej 80 obr/min. W momencie, gdy stan techniczny silnika jest bez zarzutu, podciśnienie w rurze dolotowej osiąga wartość 50-57 kPa. Niższe podciśnienie, którego wartość wynosi mniej niż 50 kPa, może wskazywać na to, że silnik jest już wysłużony ewentualnie o tym, że stan uszczelek jest niezadowalający. Niezmiernie ważna jest również aktywność wskazówki wakuometru, dzięki której w prosty sposób można określić stan silnika. W przypadku, gdy jego działanie jest prawidłowe, wskazówka zwykle wykonuje niewielkie powtarzające się oscylacje w zakresie 2 kPa. Bardziej dynamiczne drgania sygnalizują niewłaściwą pracę rozrządu, na przykład brak szczelności w zaworze, pęknięcie sprężyny zaworowej itp.. Analogiczne testy przeprowadza się przy włączonym zapłonie, w trakcie pracy silnika na biegu jałowym. Pomiary przeprowadzone wakuometrem wskazujące na właściwe działanie silnika winny mieścić się w obrębie 50-75 kPa. W przypadku gdy wartość podciśnienia osiąga niższe wartości, wówczas może to wskazywać na fakt, że silnik jest nadmiernie zużyty, występuje rozszczelnienie połączeń, jak również ma miejsce niewłaściwa regulacja gaźnika albo kąta wyprzedzania zapłonu.

Regulacja gaźnika i kąta wyprzedzania zapłonu

W celu wykluczenia dwóch ostatnich czynników, wykonuje się regulację gaźnika, nastawiając śruby regulacyjne biegu jałowego w taki sposób, aby osiągnąć jak najwyższą wartość wakuometru przy minimalnej prędkości obrotowej wału korbowego. W dalszej kolejności należy ustawić kąt wyprzedzania zapłonu, obracając aparatem zapłonowym w taki sposób, aby wakuometr sygnalizował możliwie największą wartość podciśnienia w rurze dolotowej, a potem redukuje się ową wartość o 1,5-3,5 kPa opóźniając zapłon. W przypadku, gdy wartość wakuometru sygnalizuje podciśnienie niższe niż 55 kPa świadczy to o zużyciu silnika, ewentualnie o uszkodzeniu uszczelek.

Grzegorz Kaczorkiewicz
28.04.2019