Logo warsztatu samochodowego NICA
SERWIS SAMOCHODOWY NICA ul. Ludowa 25
71-700 Szczecin
Tel. 791 77 14 77 E-mail: autoserwis@nica.szczecin.pl
OBSŁUGUJEMY WSZYSTKIE MARKI SAMOCHODÓW
Loga marek samochodów niemieckich, francuskich, japońskich, indyjskich, koreańskich, czeskich, włoskich, amerykańskich

Spawanie

Jedną z bardziej popularnych metod łączenia metali jest spawanie, które polega na miejscowym ogrzaniu metalu do stanu topnienia i spajaniu powierzchni w stanie ciekłym. Dość często owa homogenizacja odbywa się z doprowadzeniem dodatkowego materiału, jakim jest spoiwo, ale również może być przeprowadzana bez jego użycia. W trakcie spawania nie oddziałują na elementy łączone żadne naciski. W zależności od metody, jaką zostanie doprowadzone ciepło w celu rozpuszczenia metalu, wyróżnić można spawanie elektryczne, gazowe oraz sporadycznie wykorzystywane, spawanie termitowe.

Spawanie elektryczne

Wyjątkowo dużą liczbę wersji posiada spawanie elektryczne. W głównej mierze należy wyszczególnić różnego rodzaju metody spawania łukowego, w którym źródłem ciepła jest łuk elektryczny. Oprócz tego wykorzystuje się spawanie plazmowe, żużlowe, elektronowe, laserowe oraz hybrydowe – laserowe w osłonie gazowej.

spawanie iskry
Spawanie

Dobór metody spawania

Za pomocą spawania regeneruje się pęknięte pokrywy, kadłuby zespołów, pęknięte ewentualnie złamane dźwignie, uszkodzone blachy, wały i tak dalej. Na ogół, dopasowanie odpowiedniej metody spawania uzależnione jest od bardzo dużej liczby czynników, jednakże ogromne znaczenie ma w tym przypadku kształt oraz grubość naprawianego elementu, jak również rodzaj materiału, z którego został wykonany. Najczęściej w trakcie napraw pojazdów mechanicznych, w szczególności podczas regeneracji nadwozi, wykorzystuje się elektryczne spawanie łukowe w osłonie gazów ( metody MAG, TIG i MIG ); elektryczne spawanie łukowe elektrodami otulonymi oraz spawanie gazowe acetylenowo-tlenowe.

Spawanie gazowe

Spawanie gazowe acetylenowo-tlenowe sprowadza się do ogrzania spajanych części przy użyciu płomienia acetylenowo-tlenowego z równoczesnym odprowadzeniem spoiwa jakim jest drut z materiału o właściwościach mechanicznych analogicznych do właściwości materiału spajanych części.

Spawanie łukowe elektrodami otulonymi

Spawanie łukowe elektrodami otulonymi to rodzaj elektrycznego spawania łukowego podczas którego użyta zostaje elektroda, której wierzchnia warstwa pokryta jest powłoką ze specjalnego materiału, zwanego otuliną. Wyróżnić można otuliny jonizujące, które gwarantują stałość jarzenia się łuku tudzież jakościowe, wykorzystywane aby zabezpieczyć materiał spoiny przed kontaktem z powietrzem, ale również celem uszlachetnienia materiału spoiny przez wprowadzenie składników stopowych. Na ogół, w czasie spawania otulina topi się z lekka wolniej aniżeli metal, przez co tworzy na nim pewnego rodzaju osłonę.

Spawanie łukowe w osłonie gazów

Spawanie łukowe w osłonie gazów polega na prowadzeniu elektrody z wykorzystaniem końcówki pistoletowej na końcu której znajduje się dysza. Pozwala ona na przedostanie się nadmuchu gazu, który ma za zadanie zabezpieczać miejsce spawane do momentu zakrzepnięcia spoiny. Można przeprowadzić spawanie za pomocą elektrody topliwej, w formie mechaniczne podawanego drutu ciągłego (metody MAG oraz MIG), jak też przy użyciu elektrody nietopliwej (metoda TIG).

Grzegorz Kaczorkiewicz
06.10.2021