Logo warsztatu samochodowego NICA
SERWIS SAMOCHODOWY NICA ul. Ludowa 25
71-700 Szczecin
Tel. 791 77 14 77 E-mail: autoserwis@nica.szczecin.pl
OBSŁUGUJEMY WSZYSTKIE MARKI SAMOCHODÓW
Loga marek samochodów niemieckich, francuskich, japońskich, indyjskich, koreańskich, czeskich, włoskich, amerykańskich

Spawanie stopów aluminium

Aluminium i jego stopy, z uwagi na dużą konduktancję, czyli przewodność cieplną, która generuje potrzebę wykorzystania źródła ciepła o dużej mocy, jak również niską temperaturę topnienia (około 658 stopni Celsjusza), klasyfikuje się do metali niełatwo poddających się procesowi spawania. Dodatkowe trudności prowadzą do uaktywnienia się skłonności aluminium do oksydacji, jak też powodują tworzenie się w trakcie spawania trudno topliwych tlenków (Al2O3 ma temperaturę topnienia 2060 stopnia Celsjusza). Oprócz tego, w odróżnieniu od stopów żelaza, pojawia się deficyt czytelnych oznak, w czasie gdy aluminium, czy też jego stopy, przybliżają się do temperatury topnienia. Prowadzi to do nieoczekiwanego „zapadania się” materiału.

Spawacz w pomarańczowym kombinezonie
Spawanie aluminium

Spawanie łukowe

Optymalnym sposobem postępowania podczas spawania aluminium, jak również jego stopów, jest spawanie łukowe w osłonie gazów szlachetnych. Zwykłe spawanie łukowe elektrodą otuloną ma wąskie przeznaczenie. Wykorzystuje się je do grubych blach. Przez wzgląd na łatwość utleniania się aluminium, gdy korzysta się z metody spawania gazowego, skład płomienia winien zawierać przewagę acetylenu anieżeli tlenu. Podczas spawania stopów aluminium jako spoiwo wykorzystywany jest materiał podobny do materiału spawanego. Po zakończeniu procesu spawania powinno się skrupulatnie pousuwać pozostałości topników, albowiem są to środki mocno ograniczające tlenki, a więc intensyfikujące korodowanie.

Grzegorz Kaczorkiewicz
31.01.2022