Logo warsztatu samochodowego NICA
SERWIS SAMOCHODOWY NICA ul. Ludowa 25
71-700 Szczecin
Tel. 791 77 14 77 E-mail: autoserwis@nica.szczecin.pl
OBSŁUGUJEMY WSZYSTKIE MARKI SAMOCHODÓW
Loga marek samochodów niemieckich, francuskich, japońskich, indyjskich, koreańskich, czeskich, włoskich, amerykańskich

Rodzaje klejów wykorzystywanych podczas napraw samochodów

Spajanie elementów przy użyciu kleju nosi nazwę klejenia. Natomiast substancję niemetaliczną zdolną do łączenia materiałów w następstwie adhezji (adhezja inaczej mówiąc przyczepność, to zjawisko fizyczne, które polega na tym, że dwie płaszczyzny utrzymywane są razem przez wiązanie międzyfazowe) nazywamy klejem. Uzyskane dzięki temu złącze dysponuje optymalną wytrzymałością wewnętrzną, za sprawą kohezji ( kohezja innymi słowy spójność wewnętrzna to zjawisko polegające na tym, że cząsteczki pojedynczej substancji są utrzymywane razem w wyniku działania sił międzycząsteczkowych. Klej zmieniając swój stan z ciekłego na stały tworzy spojenie klejowe.

Podział klejów

Ogólnie kleje pogrupować można zależnie od zawartości ich wiodących składników funkcyjnych, to jest postaci fizycznej kleju (żel, pianka, stały, ciekły, taśma itp.); szybkości wiązania kleju (o wydłużonym czasie wiązania, szybkowiążący); klejonych materiałów (od drewna, do metalu itp.); sposobu wiązania (na gorąco, na zimno, utwardzany promieniowaniem ultrafioletowym UV, utwardzany wilgocią, utwardzany bez dostępu tlenu, w następstwie zachodzących reakcji chemicznych składników); dziedziny stosowania (budowlany, przemysłowy) i tak dalej. Trwałość

Tubka kleju
Klej

Właściwości klejów wykorzystywanych w naprawach samochodów

Trwałość oraz wytrzymałość spoiny klejowej zależne są przede wszystkim od materiału klejonego, konstrukcji złącza, wariantu zastosowanego kleju, środowiska pracy, jak też obciążenia. Na dzień dzisiejszy pozostaje do dyspozycji cały szereg klejów o właściwościach optymalnych do potrzeb naprawczych ewentualnie produkcyjnych. Przeszkody jakie pojawiają się w szeroko pojętym użytkowaniu nowej technologii spajania, zarówno podczas procesu produkcji, ale również w trakcie usuwania usterek podzespołów pojazdów mechanicznych, zazwyczaj mają źródło w niewiedzy oraz słabej znajomości zarówno wad, jak też i mocnych stron tej technologii. Natomiast nowe możliwości w zakresie klejów wykorzystywanych w charakterze naprawczym daje pojawienie się na rynku materiałów na przykład anaerobowych (utwardzanych bez dostępu tlenu), szybkowiążących (chemoutwardzalnych), tiksotropowych ( wyróżniających się brakiem płynięcia i innych.

W gruncie rzeczy obecnie wszystkie dostępne na rynku materiały klejowe odznaczają się dużą tolerancją mieszania – kleje dwuskładnikowe, przez co wzrokowa ocena mieszaniny pozwala na uzyskanie pełnowartościowego materiału; krótkim czasem utwardzania; brakiem zmiany objętości w czasie wiązania kleju; wysoką opornością na kawitację oraz ścieranie; w zasadzie nieograniczonym czasem jaki materiał może być przechowywany w magazynie w warunkach normalnych, wysoką niewrażliwością chemiczną oraz brakiem aktywności biologicznej; brakiem spływania ze ścianek sufitowych i pionowych; wysoką odpornością na temperaturę przy obciążeniu ciągłym; możliwością utwardzania w niskich temperaturach itp.

Grzegorz Kaczorkiewicz
29.12.2019