Logo warsztatu samochodowego NICA
SERWIS SAMOCHODOWY NICA ul. Ludowa 25
71-700 Szczecin
Tel. 791 77 14 77 E-mail: autoserwis@nica.szczecin.pl
OBSŁUGUJEMY WSZYSTKIE MARKI SAMOCHODÓW
Loga marek samochodów niemieckich, francuskich, japońskich, indyjskich, koreańskich, czeskich, włoskich, amerykańskich

Przyjmowanie pojazdów do naprawy

Wszelkiego rodzaju pojazdy mechaniczne wymagające naprawy w wyniku awarii ewentualnie wypadku drogowego lub gdy w wyniku długotrwałej eksploatacji stopień zużycia ich podzespołów jest znaczący zazwyczaj podlegają decyzji o dokonaniu naprawy głównej. Wymiar oraz tok postępowania naprawy poawaryjnej zazwyczaj formułowane są w trybie indywidualnym, w zakresie ustaleń jakie zostały podjęte pomiędzy warsztatem a właścicielem pojazdu.

Ciężarówki w rzędzie
Flota

Klienci indywidualni i małe firmy

Na ogół z naprawy głównej rezygnują indywidualni właściciele pojazdów samochodowych, jak też użytkownicy małej liczby pojazdów (niewielkie przedsiębiorstwa). W tym przypadku naprawy wybranych podzespołów przeprowadzane są stopniowo, w miarę bieżących potrzeb, zaś części oraz zespoły zepsute, jak również w znacznej mierze zużyte na bieżąco zastępuje się fabrycznie nowymi.

Firmy transportowe

W sytuacji, gdy klientem zakładu naprawczego jest sporej wielkości firma transportowa, wówczas pojazd trafia do warsztatu lub zakładu naprawczego na podstawie ustaleń zawartych pomiędzy powierzającym, czyli przedsiębiorstwem transportowym a wykonawcą, w tym przypadku warsztatem ewentualnie zakładem zajmującym się naprawą pojazdów samochodowych. W umowie wyszczególniony jest typ, jak też rodzaj pojazdu, ale również planowany termin przekazania go do naprawy. Imperatywem zakładu transportowego jest odstawienie pojazdu do zakładu naprawczego w stanie kompletnym, oczyszczonym, bez uszkodzeń o charakterze awaryjnym. Wyeksploatowanie poszczególnych części winno być konsekwencją standardowego użytkowania, natomiast określone elementy, zespoły, jak też podzespoły powinny być zgodne z konstrukcją fabryczną konkretnego pojazdu. Zużycie pojazdu samochodowego winno pozwalać na przeprowadzenie jazdy próbnej. Oprócz pojazdu przekazana powinna zostać wypełniona książka pojazdu samochodowego.

Procedura przyjęcia pojazdu do naprawy

Samochód powierzony zakładowi naprawczemu zostaje umieszczony na liście sprzętu znajdującego się w naprawie. Fakt ten potwierdza protokół zdawczo-odbiorczy, w którym opisany został stan techniczny pojazdu. Protokół zdawczo-odbiorczy przygotowuje się w oparciu o szczegółowe oględziny przeprowadzone na specjalistycznym stanowisku. Przegląd wykonują pracownicy zakładu do którego pojazd trafił, w obecności przedstawiciela właściciela pojazdu. Sprawdzeniu poddaje się cały pojazd. W trakcie przygotowywania protokołu zdawczo-odbiorczego możliwe jest fragmentaryczne rozmontowanie pewnych elementów, jak też wykonanie prób. Zasięg przeprowadzanych prób oraz demontażu precyzuje warsztat naprawczy. Wszystkie braki i uszkodzenia nieujęte w protokole będą musiały zostać naprawione na koszt zakładu naprawczego. Na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego można już bez przeszkód przystąpić do naprawy pojazdu. Wszystkie przedmioty znajdujące się luźno w pojeździe są oddawane właścicielowi, ewentualnie umieszczone w specjalnym magazynie.

Grzegorz Kaczorkiewicz
15.06.2021