Logo warsztatu samochodowego NICA
SERWIS SAMOCHODOWY NICA ul. Ludowa 25
71-700 Szczecin
Tel. 791 77 14 77 E-mail: autoserwis@nica.szczecin.pl
OBSŁUGUJEMY WSZYSTKIE MARKI SAMOCHODÓW
Loga marek samochodów niemieckich, francuskich, japońskich, indyjskich, koreańskich, czeskich, włoskich, amerykańskich

Obsługa techniczna obwodów oświetlenia oraz sygnalizacji w samochodzie

Uszkodzenia obwodów oświetlenia i sygnalizacji samochodu

Do najistotniejszych uszkodzeń jakie pojawiają się w obwodach oświetlenia oraz sygnalizacji zaliczyć można zerwanie czy też spięcie kabli, kompresja połączeń na złączach i zaciskach, przepalenie się żarówek w reflektorach, nastawianie reflektorów, wadliwe działanie elektrycznych czujników temperatury, poziomu paliwa oraz ciśnienia oleju, wadliwe działanie sygnału akustycznego i tak dalej.

Samochodu samochodu Jaguar
Reflektor samochodu

Konserwacja obwodów oświetlenia oraz sygnalizacji w samochodzie

Konserwacja owych obwodów zwykle sprowadza się do regularnych kontroli sprawności instalacji oraz żarówek, przeprowadzania renowacji izolacji, kontrola sprawności niektórych wskaźników i sygnałów, jak również co pewien czas przeprowadzane nastawianie oświetlenia pojazdu oraz smarowanie mechanizmu wycieraczek stosownie do zaleceń zawartych w instrukcji obsługi. Podzespoły niesprawne należy zastąpić nowymi. Nie mniej niż dwa do roku, w trakcie obsługi zimowej oraz letniej należy poddać kontroli oraz prawidłowo wyregulować ustawienie reflektorów w pojeździe, a także wyregulować ich jasność.

Ustawianie świateł w samochodzie

Przeglądu oraz nastawienia oświetlenia pojazdu dokonuje się w punkcie, który dysponuje ekranem kontrolnym jak również przy użyciu specjalistycznej aparatury optycznej. Podczas ustawiania reflektorów pojazd winien być opróżniony, toteż po jego załadunku, pokrętła (lub korektor) służące do ustawienia świateł należy wyregulować. Ilość powietrza w oponach powinna być zgodna z wymaganiami zawartymi w instrukcji obsługi samochodu. Ustawienie świateł niezbędne jest także w razie naprawy nadwozia, jak również wymiany reflektorów.

Światłość reflektorów samochodu

Światłość reflektorów koryguje się przy użyciu przyrządów fotoelektrycznych, które ustawione w wybranej odległości przed reflektorem dają możliwość dokonania pomiaru intensywności emitowanego światła. W świetle prawa całkowita światłość świateł drogowych pojazdu samochodowego powinna wynosić co najmniej 30 000 cd (kadeli), zaś w przypadku motocykli winna sięgać więcej niż 12 500 cd. Reflektory należy zastąpić nowymi w wypadku, gdy wykonany pomiar wskazuje istotną odmienność w światłości jednego i drugiego reflektora, mimo tego, że obydwa posiadają taką samą moc wsadzonych żarówek. Także pokryte rdzą powierzchnie lusterek reflektorów, które powodują że światłość ich jest ograniczona, powinny skłonić do wymiany reflektorów.

Grzegorz Kaczorkiewicz
29.03.2019