Logo warsztatu samochodowego NICA
SERWIS SAMOCHODOWY NICA ul. Ludowa 25
71-700 Szczecin
Tel. 791 77 14 77 E-mail: autoserwis@nica.szczecin.pl
OBSŁUGUJEMY WSZYSTKIE MARKI SAMOCHODÓW
Loga marek samochodów niemieckich, francuskich, japońskich, indyjskich, koreańskich, czeskich, włoskich, amerykańskich

Naprawa podzespołów metodą obróbki na wymiary naprawcze

Regeneracja podzespołów przy użyciu metody obróbki na wymiary naprawcze bazuje przede wszystkim na przywróceniu optymalnych proporcji geometrycznych owych elementów, jak też na odtworzeniu żądanej jakości wierzchniej warstwy, bez zachowania nominalnych wymiarów. Tego rodzaju naprawę można wykorzystać jedynie w przypadku, gdy dla satysfakcjonującego funkcjonowania mechanizmu istotniejsze jest zachowanie odpowiedniego pasowania kooperatywnych podzespołów aniżeli bezwzględnej wartości ich wymiarów.

silnik koła
Silnik samochodu

Czopy wałów korbowych

Jako przykład elementów regenerowanych w taki sposób można podać czopy wałów korbowych współpracujące z łożyskami, jak również tuleje cylindrowe współpracujące z tłokami. W wyniku zużycia współpracujących ze sobą powierzchni dystans między nimi w postaci wolnej przestrzeni przybiera większe rozmiary. W większości przypadków usunięcie tego typu usterek sprowadza się do odtworzenia prawidłowego kształtu geometrycznego współpracującym częściom z wykorzystaniem obróbki skrawaniem. Jedną z podstawowych zasad konstrukcji jest takie łączenie materiałów określonych podzespołów, aby szybciej ulegały zniszczeniu i podlegały wymianie elementy będące do nabycia w atrakcyjnych cenach, proste do zastąpienia aniżeli części kosztowne.

Tłok silnika

O wiele mniej skomplikowanym, jak również tańszym rozwiązaniem jest zastąpienie tłoku w silniku ewentualnie jego panewek nowymi częściami aniżeli wymiana wału korbowego bądź kadłuba. Na ogół tłoki wymienia się na nadwymiarowe, z uwagi na fakt, iż ich średnica powinna mieć większy rozmiar niż nominalna, zaś panewki na podwymiarowe, bowiem ich wymiar wewnętrzny powinien być mniejszy od nominalnej. W takcie całego czasu użytkowania zespołów pojazdów samochodowych poddawane są one systematycznie naprawom. Niestety taka częsta regeneracja podzespołów metodą obróbki na wymiar naprawczy w szybki sposób doprowadziłaby do znaczących dysproporcji wymiarów elementów naprawionych względem części posiadających wymiar pierwotny. Chcąc uniknąć tego rodzaju niebezpieczeństwa, które doprowadziłoby do nadmiernego zmniejszenia średnicy czopów czy też niebezpiecznego zmniejszenia grubości ścianek cylindrów, różnice pomiędzy powtórnymi wymiarami naprawczymi jak również dopuszczalna liczba przeprowadzanych napraw każdej z części są jasno sprecyzowane przez wytwórcę.

Liczba wymiarów naprawczych

Różnice między kolejnymi wielkościami naprawczymi zależne są od pola tolerancji danego pasowania, a zatem od wymaganych nadmiarów na obróbkę tudzież od dozwolonego luzu. Tymczasem na liczbę wymiarów naprawczych mają wpływ względy wytrzymałościowe, zmniejszające zakres późniejszego opracowania w głąb materiału. Na ogół opóźnianie naprawy może dokonać spustoszeń i sprawić, że kolejne wymiary naprawcze zostaną przekroczone. W takim przypadku, w celu przywrócenia podzespołom prawidłowego kształtu geometrycznego, należy je bez zwłoki obrobić na następny w kolejności wymiar naprawczy. Jednakże takie działanie przyczynia się skrócenia całkowitego przebiegu pojazdu o jeden przebieg międzynaprawczy i powoduje straty ekonomiczne.

Grzegorz Kaczorkiewicz
31.10.2019