Logo warsztatu samochodowego NICA
SERWIS SAMOCHODOWY NICA ul. Ludowa 25
71-700 Szczecin
Tel. 791 77 14 77 E-mail: autoserwis@nica.szczecin.pl
OBSŁUGUJEMY WSZYSTKIE MARKI SAMOCHODÓW
Loga marek samochodów niemieckich, francuskich, japońskich, indyjskich, koreańskich, czeskich, włoskich, amerykańskich

Korozja

Korozja to proces polegający na utlenianiu się metali i stopów. To następstwo chemicznej, jak też elektrochemicznej interakcji ze środowiskiem zewnętrznym, czyli z wodą, atmosferą albo ziemią. Korozja z reguły pojawia się na warstwie wierzchniej i posuwa się do wnętrza materiału, wnikając w kolejne jego warstwy. W zależności od okoliczności jakie oddziałują na proces niszczenia, wyodrębnić można korozję chemiczną i elektrochemiczną. Korozja chemiczna to zjawisko w trakcie którego, metal wskutek działania suchych gazów, zwłaszcza w podwyższonej temperaturze ewentualnie w cieczach nieprzewodzących elektryczności, ulega procesowi niszczenia. Ciągłe oddziaływanie na powierzchnię metalu gazu jak też cieczy, prowadzi do wytworzenia się mikroskopijnego filmu związku chemicznego określonego metalu z oddziałującym na niego czynnikiem. W większości wypadków związki, które się tworzą to tlenki, czasem siarczki, azotki, węgliki itp. Na ogół wymiar owej powłoki jest znikomy. Czasami jednak warstwa tlenków tworzy grubszą warstwę, zwłaszcza gdy na metal oddziałuje wysoka temperatura i wówczas można mówić o zgorzelinie. Proces formowania się powłoki korozyjnej, czyli związków metalu otaczającą go cieczą czy też gazem, zaczyna się od pojawienia warstewki jednocząsteczkowej, której grubość nie przekracza wymiaru jednej cząsteczki. Taka zewnętrzna warstwa stanowiłaby zadowalające zabezpieczenie przed pojawieniem się późniejszej korozji, gdyby nie zjawisko dyfuzji, to znaczy wzajemnego przenikania cząstek do graniczących z nimi warstw materiału.

Skorodowana karoseria samochodu
Korozja

Tworzenie się korozji

Korozja elektrochemiczna pojawia się, kiedy metal, ale również jego stop, znajduje się w środowisku będącym elektrolitem, a mianowicie w roztworze wodnym. Tworzy się ona na skutek ruchu ogniw korozyjnych w asyście płynącego prądu elektrycznego. Ogniwa tego rodzaju powstają na każdym jednym utleniającym się metalu. Okoliczności ich powstania mają związek ze specyfiką materiału. Na tempo w jakim tworzy się rdza na poszczególnych częściach metalowych pojazdów oddziałują zarówno czynniki pojawiające się w trakcie ich użytkowania, jak również ilość zabiegów zabezpieczających oraz konserwujących. Materiały, które wykazują się dużą przewodnością korodują w formie elektromechanicznej zaś te o niewielkiej przewodności lub jej zupełnym niedoborze korozja pojawia się na zasadzie procesów chemicznych oraz fizykochemicznych.

Inne rodzaje korozji

Zależnie od rodzaju występujących szkód powstałych przez erozję elementów metalowych, wyodrębnić można jeszcze inne formy korozji. I tak jest to korozja ogólna, wżerowa, międzykrystaliczna, szczelinowa, galwaniczna, naprężeniowa, kawitacyjna, erozyjna, a także zmęczenie korozyjne. Natomiast przez wzgląd na środowisko korozyjne korozję można pogrupować na atmosferyczną, gazową, wodną, ziemną, mikrobiologiczną, spowodowaną prądami błądzącymi.

Grzegorz Kaczorkiewicz (na podstawie: Seweryn Orzechowski, Naprawa i obsługa pojazdów samochodowych; Piotr Wróblewski, Naprawa podzespołów i zespołów samochodowych)