Logo warsztatu samochodowego NICA
SERWIS SAMOCHODOWY NICA ul. Ludowa 25
71-700 Szczecin
Tel. 791 77 14 77 E-mail: autoserwis@nica.szczecin.pl
OBSŁUGUJEMY WSZYSTKIE MARKI SAMOCHODÓW
Loga marek samochodów niemieckich, francuskich, japońskich, indyjskich, koreańskich, czeskich, włoskich, amerykańskich

Obsługa samochodu

Zużycie podzespołów samochodu

Podzespoły każdej maszyny pod wpływem swojej aktywności ulegają zużyciu. I nie znaczy to bynajmniej, że części uległy uszkodzeniu czy zniszczeniu. Zużycie to nic innego jak proces dokonujący się w elementach dowolnego mechanizmu, będący implikacją zwyczajnej ich pracy, a mianowicie powtarzającego się tarcia współdziałających ze sobą elementów, wysokiej temperatury czy rdzewienia. Tymczasem pod pojęciem uszkodzenia przyjmujemy zmiany wielkości geometrycznych detali ewentualnie właściwości fizykochemicznych ich materiału, zakłócający kolejną aktywność. Może ono być także rezultatem zbyt dużej eksploatacji, ale również zdarzyć w wyniku oddziaływania czynników zewnętrznych, w szczególności w wyniku nieodpowiedniej obsługi technicznej, nieprawidłowego użycia oraz zderzenia drogowego. Natomiast, gdy podzespoły ulegną zużyciu, czy też uszkodzeniu w stopniu, które uniemożliwia dalszą regenerację, wówczas można mówić o zniszczeniu elementu. Możliwe jest także przeprowadzenie podziału zużycia podzespołów mechanicznych na normalne, a zatem toczące się umiarkowanym tempem, tudzież na przyspieszone. Z reguły przyspieszone zużycie spowodowane jest niepoprawnym użytkowaniem oraz nieprofesjonalną obsługą techniczną czy złą konserwacją.

Samochód na plaży
Eksploatacja samochodu

Poprawna eksploatacja samochodu

Opanowanie zasad poprawnej eksploatacji pojazdów jest konieczne zarówno dla właściciela maszyny, ale przede wszystkim dla osób zajmujących się jego obsługą w punktach do tego przeznaczonych. To właśnie mechanik (serwisant samochodowy), winien posiąść umiejętność synchronizacji zagadnień z dziedziny mechaniki, czy diagnostyki. Jedynie taka wiedza, pozwoli na przeprowadzenie w sposób bezbłędny naprawy samochodu. Stan techniczny pojazdu najczęściej zależy od warunków w jakich funkcjonuje, ale także od sposobu oraz natężenia użytkowania. Faktem jest, że sprawność techniczna samochodu w takcie eksploatacji zawodzi coraz bardziej.

Części zamienne a eksploatacja samochodu

W serwisach samochodowych za dobór właściwych części zamiennych, jak również za tok postępowania samej naprawy odpowiedzialne są wewnętrzne komórki kontroli technicznej. Niezmiernie ważne jest aby w procesie technologicznym naprawy korzystano z podzespołów pod każdym względem dopasowanych do określonego samochodu. Decyzja o rodzaju montowanych części zamiennych winna mieć wzgląd na sytuację ekonomiczną i dopuszczać możliwość zastosowania podzespołów regenerowanych oraz zamienników innych wytwórców niż części oryginalne.

Grzegorz Kaczorkiewicz (na podstawie: Seweryn Orzechowski, Naprawa i obsługa pojazdów samochodowych; Piotr Wróblewski, Naprawa podzespołów i zespołów samochodowych; Michał Markowski, Zbigniew Stanik, Naprawa zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych)