Logo warsztatu samochodowego NICA
SERWIS SAMOCHODOWY NICA ul. Ludowa 25
71-700 Szczecin
Tel. 791 77 14 77 E-mail: autoserwis@nica.szczecin.pl
OBSŁUGUJEMY WSZYSTKIE MARKI SAMOCHODÓW
Loga marek samochodów niemieckich, francuskich, japońskich, indyjskich, koreańskich, czeskich, włoskich, amerykańskich

Dopasowanie odpowiednich płynów do spryskiwaczy szyb oraz reflektorów

Dobranie optymalnego płynu do spryskiwaczy oraz reflektorów w aucie ma ogromne znaczenie, gdyż bezpośrednio wpływa na komfort, ale przede wszystkim na bezpieczeństwo jazdy. Nie wszystkie preparaty są odpowiednie dla dowolnie wybranej powierzchni. Na ogół aplikacja niewłaściwego środka jest powodem pogorszenia widoczności przez przednią szybę, a także powoduje utrudniające jazdę zmiany w rozproszeniu światła emitowanego przez reflektory. Przede wszystkim odnosi się to do najnowszej generacji oświetlenia pojazdu, tak zwanych lamp typu LED, wytwarzających w trakcie pracy pokaźną ilość ciepła. Źle dobrany płyn rozpylany regularnie na ich klosze może prowadzić do tego, że zaczną one tracić przezroczystość, zaś w chłodnej porze roku może powodować tworzenie się pokrywy lodowej.

Letnie środki myjące

Środki myjące, z których kierowcy korzystają w miesiącach letnich stanowią mieszanki, w których składzie nie ma substancji ogólnie uznanych za niebezpieczne (łatwopalne). Zwykle zawierają środki zabezpieczające, jak też zapachowe. Temperatura wrzenia dla tych płynów ustalona jest na 100 stopni Celsjusza, zaś temperatura krzepnięcia na 0 stopni.

Płyn do spryskiwczy
Płyn do spryskiwczy

Płyny zimowe

Płyny, z których korzysta się w okresie zimowym winny posiadać wymagane kwalifikacje, bardziej wymagające niż w przypadku płynów letnich. Te rygorystyczne wymagania wiążą się bezpośrednio z zagrożeniami przez nie stwarzanymi, ale również ze środkami ostrożności jakie należy zachować w trakcie ich użytkowania. Zwykle na opakowaniach tego typu środków umieszczone są symbole identyfikacji zagrożeń, na przykład: H226 – łatwopalna ciecz i pary; H332 – działa szkodliwie jako następstwo wdychania; H302 – działa toksycznie po połknięciu; H312 – dzieła chorobotwórczo po kontakcie ze skórą itp. Płyny zimowe opatrzone są przez producentów w oznaczenia dotyczące ostrożności, na przykład: P261 - nie wdychać par oraz rozpylonej cieczy, P405 – trzymać w zamknięciu, P102 – chronić przed dostępem dzieci itp. Płyn zimowy do spryskiwaczy przede wszystkim w swoim składzie ma etanol (20% wag.), metanol (15%wag.), glikol etylenowy (2 do 4% wag.), keton etylowo-metylowy (<1,5% wag.) oraz propan -2-ol (< 1,5% wag.).

Krystalizacja i wrzenie płynów do spryskiwaczy szyb i reflektorów

Istotną cechą odpowiednio dobranego specyfiku jest temperatura w jakiej ulega on krystalizacji, ma to niebagatelne znaczenie w trakcie chłodnej pory roku. Na temperaturę krystalizacji mają wpływ proporcje zastosowanych składników w poszczególnych płynach. Zwykle płyn zimowy wrze mniej więcej w 80 stopniach Celsjusza, zaś krystalizuje się w temperaturze rzędu -22 stopnie Celsjusza, natomiast temperatura zapłonu to 36 stopni Celsjusza. Wskutek tego zimowe płyny do spryskiwaczy powszechnie uznawane są za preparaty łatwopalne, a co za tym idzie wymagają one szczególnej ostrożności w trakcie korzystania. Wysoki poziom etanolu i metanolu z składzie daje o sobie znać specyficznym zapachem.

Zapraszamy do skorzystania z usługi sprawdzenia poziomu i wymiany płynów samochodowych w naszym auto serwisie.

Grzegorz Kaczorkiewicz