Logo warsztatu samochodowego NICA
SERWIS SAMOCHODOWY NICA ul. Ludowa 25
71-700 Szczecin
Tel. 791 77 14 77 E-mail: autoserwis@nica.szczecin.pl
OBSŁUGUJEMY WSZYSTKIE MARKI SAMOCHODÓW
Loga marek samochodów niemieckich, francuskich, japońskich, indyjskich, koreańskich, czeskich, włoskich, amerykańskich

Demontaż pojazdów przyjmowanych do naprawy

Usunięcie płynów eksploatacyjnych

W sytuacji, gdy zakład naprawczy potwierdza przyjęcie pojazdu samochodowego do naprawy, wówczas jako początek wszystkich działań następuje usunięcie z pojazdu materiałów pędnych, olejów oraz innych płynów eksploatacyjnych. Absolutnie niedopuszczalnym jest przelewanie płynów eksploatacyjnych bezpośrednio do ścieków, dlatego do przetrzymywania tego rodzaju substancji wykorzystuje się specjalistyczne zbiorniki. Dodatkowo należy pamiętać podczas wykonywania tej czynności, aby owe płyny nie przeniknęły do gruntu. W czasie opróżniania pojazdu samochodowego z płynów należy pamiętać by stał on na specjalnej płycie. Stanowi ona zabezpieczenie na wypadek rozlania, gdyż bardzo łatwo jest ją wytrzeć. Miejsce, w którym przeprowadzane są czynności winne zostać zaopatrzone w wyciąg, jak również we właściwą instalację oświetleniową, która powinna zostać zabezpieczona przed iskrzeniem albowiem jest to bardzo ważne, gdy chodzi o benzynę. Zużyte płyny eksploatacyjne oraz akumulatory oddawane są do zakładów utylizacji. Po usunięciu z pojazdu samochodowego wszystkich płynów może on zostać przetransportowany na specjalny parking, po wcześniejszym oznaczeniu numerem zlecenia.

Światło samochodu
Światło samochodu

Przechowywanie samochodu

Na miejscu postoju pojazd czeka na swoją kolej do naprawy. Warunki panujące na miejscu przechowywania pojazdów winny być zgodne z ogólnymi przepisami dotyczącymi przechowywania, ale również bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Sam parkin zaś powinien być ograniczony przestrzennie od reszty warsztatu, a nad bezpieczeństwem pozostawionych tam pojazdów odpowiedzialna jest ochrona.

Rozbiórka auta

Cały proces rozbiórki pojazdu rozpoczyna oczyszczenie go przy użyciu wody, dalej pojazd trafia na stanowisko wstępnego demontażu. Zwykle znajduje się ono w niewielkiej odległości od myjni oraz parkingu pojazdów czekających na naprawę, co w znaczący sposób ogranicza czas transportu i ułatwia pracę. Miejsce, w którym przeprowadza się demontaż obejmuje spory teren zakładu i jest wyekwipowany w urządzenia, które usprawniają sam proces rozbiórki. Podczas demontażu niezbędne są maszyny takie jak podnośnik, dźwig, suwnica, jak również różnego rodzaju pomosty oraz kanały. Również nieodzowne stają się specjalistyczne narzędzia typu uchwyty, podstawy, zaczepy przystosowane do demontażu naprawianych w danym warsztacie pojazdów. Ważną kwestią pozostaje fakt, iż mniej urozmaicony wachlarz pojazdów naprawianych, tym większa specjalizacja urządzeń oraz szybsze terminy rozbiórki. Porządek oraz kolejność w jaki następuje demontaż jest doprecyzowany i wynika z konstrukcji konkretnego pojazdu samochodowego. W pierwszej kolejności oddziela się zespoły, które mogą być problematyczne w czasie odłączania innych. Samochodom o budowie ramowej na początku procesu demontażu odłącza się nadwozie, dalej silnik oraz zespoły napędowe, mosty nośne i tak dalej. Pozdejmowane zespoły umieszczone zostają na stojakach, wózkach czy podstawach, których forma pozwala na bezpieczny transport z jakiego korzysta się w danym warsztacie. Rozmontowane zespoły zostają dokładnie oczyszczone, a potem w zależności struktury autosewisu, przewiezione do konkretnych oddziałów oraz linii napraw. Prace naprawcze na określonych stanowiskach, jak również przetransportowanie między nimi zespołów, są w zależności od serwisu w mniejszym lub większym stopniu zmechanizowane.

Grzegorz Kaczorkiewicz
28.04.2021