Logo warsztatu samochodowego NICA
SERWIS SAMOCHODOWY NICA ul. Ludowa 25
71-700 Szczecin
Tel. 791 77 14 77 E-mail: autoserwis@nica.szczecin.pl
OBSŁUGUJEMY WSZYSTKIE MARKI SAMOCHODÓW
Loga marek samochodów niemieckich, francuskich, japońskich, indyjskich, koreańskich, czeskich, włoskich, amerykańskich

Zasady BHP w spawalnictwie

Przeprowadzaniem prac spawalniczych może zajmować się wyłącznie odpowiednio przygotowana kadra pracownicza. Zatrudniony w tym celu personel winien być zaopatrzony w profesjonalny sprzęt, jak również odzież ochronną czyli fartuch spawalniczy, okulary ochronne, tarcze ochronne lub przyłbice, rękawice, nakrycie głowy. Przy tego rodzaju pracach niezwykle ważną sprawą jest, aby każde stanowisko spawalnicze było wyekwipowane w sprzęt przeciwpożarowy.

Spawacz
Spawanie

Ubranie robocze

Każdy pracownik zobowiązany jest do tego, aby zachować owy ubiór w czystości, wolny od tłuszczów i olejów, pozbawiony wszelkich fałd, załomów czy kieszeni, w których mogłyby się zatrzymywać iskry. W trakcie spawania metodą gazową niezbędne jest użycie okularów ochronnych, zaś przy spawaniu metodą elektryczną wykorzystanie tarcz wyposażonych w odpowiednio barwione szkła, nieprzepuszczające szkodliwych promieni.

Miejsce pracy

Równie ważne jest miejsce, w którym spawacze wykonują swoją pracę. Ważne, aby było ono dobrze wietrzone oraz osłonięte. Natomiast instalowanie oraz budowa wytwornic gazu do spawania acetylenowego są uwarunkowane przez oddzielne przepisy, z którymi operatorzy przetwornic muszą być zaznajomieni.

Butle acetylenowe i tlenowe

Butle acetylenowe oraz tlenowe powinno się przechowywać w specjalnych pomieszczeniach magazynowych. W trakcie ich przewożenia należy zachować daleko idącą ostrożność. Nad reduktorami oraz butlami tlenowymi należy mieć nadzór, aby nie miały styczności z olejami i tłuszczami. Na stanowiskach pracy winno się je ustawiać pionowo i chronić przed upadkiem. W tym przypadku niezwykle ważna jest szczelność wszystkich połączeń.

Spawanie elektryczne

W trackie spawania elektrycznego obowiązuje przestrzeganie przepisów dotyczących zabezpieczenia przed porażeniem prądem. Również niezwykle istotne jest dbanie o stan uziemienia urządzeń, izolację przewodów, a także stan bezpieczników.

Grzegorz Kaczorkiewicz
11.08.2021