Logo warsztatu samochodowego NICA
SERWIS SAMOCHODOWY NICA ul. Ludowa 25
71-700 Szczecin
Tel. 791 77 14 77 E-mail: autoserwis@nica.szczecin.pl
OBSŁUGUJEMY WSZYSTKIE MARKI SAMOCHODÓW
Loga marek samochodów niemieckich, francuskich, japońskich, indyjskich, koreańskich, czeskich, włoskich, amerykańskich

Zasady BHP przy galwanizacji

Osoby zatrudnione w galwanizerni powinny przejść szkolenie z przepisów BHP wymaganych w tym dziale. W głównej mierze muszą oni mieć świadomość niebezpieczeństwa, które im grozi za sprawą chemikaliów będących w użyciu w trakcie procesów galwanicznych, jak też opanować zasady udzielania pierwszej pomocy sobie oraz innym osobom.

Wydechy samochodowe
Wydechy samochodowe

Wypadki

Do mających miejsce najczęściej wypadków w galwanizerni zaliczyć można różnego rodzaju poparzenia alkaliami oraz kwasami, zatrucia kwasem cyjanowodorowym ewentualnie cyjankami, a także poparzenia lub też zatrucia innego rodzaju mieszaninami wchodzącymi w skład kąpieli. Niezwykle groźne dla życia ludzkiego są sole cyjanowe. Minimalna wielkość dawki cyjanku potasu zagrażającej życiu człowieka to tylko 0,2 g.

Zasady bezpieczeństwa

Gdy na sole cyjankowe oddziałuje kwas, uwalnia się niezwykle toksyczny gaz, który nosi nazwę cyjanowodoru. Sole cyjankowe muszą być przetrzymywane w hermetycznych pojemnikach, w osobnych pomieszczeniach magazynowych, które posiadają sprawną wentylację. Do magazynów tego typu możliwe jest wejście wyłącznie w kompletnym stroju ochronnym oraz masce na twarzy. Z analogicznych środków ochronnych powinno się korzystać przy kąpielach cyjankowych. Natomiast ochronę przed poparzeniami alkaliami, czy też kwasem tworzy stosowne ubranie zabezpieczające. Nie powinno się zapominać, że inny ubiór wykorzystywany jest w trakcie pracy przy kąpielach kwaśnych, a inny przy alkalicznych. Relatywnie często do poparzeń, jak również zatruć dochodzi w czasie przewożenia ewentualnie przelewania kwasów. Tymczasem w przypadku potłuczenia się szklanych balonów może dojść do poparzeń, nawet takich ze skutkiem śmiertelnym, a także urazów twarzy, oczu czy rąk. Wszystkie osoby pracujące w galwanizerni winny bezapelacyjnie ubierać się w odzież zabezpieczającą odpowiednią do wykonywanej czynności oraz utrzymywać ją w czystości, dbać także o porządek na swoim miejscu pracy, rygorystycznie przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących obsługi poszczególnych urządzeń, mieć wiedzę na temat sposobów udzielania pierwszej pomocy, a także bezzwłocznie przekazywać informację o każdym, nawet z pozoru nieistotnym, wypadku ewentualnie zauważonym zagrożeniu.

Grzegorz Kaczorkiewicz
31.07.2021