Logo warsztatu samochodowego NICA
SERWIS SAMOCHODOWY NICA ul. Ludowa 25
71-700 Szczecin
Tel. 791 77 14 77 E-mail: autoserwis@nica.szczecin.pl
OBSŁUGUJEMY WSZYSTKIE MARKI SAMOCHODÓW
Loga marek samochodów niemieckich, francuskich, japońskich, indyjskich, koreańskich, czeskich, włoskich, amerykańskich

Badanie hałasu w samochodzie

Badanie hałasu w samochodzie jest kluczowym procesem w zapewnieniu komfortu podróży oraz poprawy jakości użytkowania pojazdu.

Hałas w samochodzie może być generowany przez różne czynniki, takie jak silnik, opony, wiatr czy ruch powietrza. Dlatego też istotne jest przeprowadzenie kompleksowej oceny, aby zidentyfikować, zrozumieć i zminimalizować potencjalne źródła hałasu. Również określenie dopuszczalnego poziomu hałasu zewnętrznego, który może być wywoływany przez pojazd, jest istotnym zagadnieniem z punktu widzenia regulacji dotyczącej ochrony środowiska oraz komfortu życia mieszkańców. Istnieją różne normy i przepisy określające maksymalne poziomy hałasu dla pojazdów, które są ustalane na poziomie krajowym lub międzynarodowym. W praktyce producenci samochodów muszą spełniać określone normy dotyczące emisji hałasu, a także podejmować działania mające na celu zmniejszenie poziomu hałasu generowanego przez swoje produkty, aby zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami oraz poprawić komfort użytkowania pojazdów.

Żółty samochód sportowy na pustyni
Badanie hałasu w samochodzie

Procedura badania hałasu w samochodzie

Badanie hałasu w samochodzie obejmuje zazwyczaj kilka kroków. Pierwszym z nich jest pomiar hałasu, w trakcie którego inżynierowie używają precyzyjnych mikrofonów i analizatorów dźwięku do pomiaru hałasu w różnych punktach wewnątrz i na zewnątrz samochodu. Te pomiary pozwalają określić poziom hałasu w różnych warunkach i przy różnych prędkościach. Kolejnym krokiem jest analiza źródeł hałasu, to znaczy po dokonaniu pomiarów specjaliści analizują wyniki, aby zidentyfikować główne źródła hałasu w samochodzie. Mogą to być silnik, układ wydechowy, opony, układ zawieszenia, czy nawet wentylacja. W dalszej kolejności następuje ocena skuteczności izolacji akustycznej. W trakcie tego badania inżynierowie sprawdzają, jak dobrze samochód izoluje pasażerów od hałasu zewnętrznego, co może wymagać zmian w konstrukcji karoserii oraz zastosowania specjalnych materiałów izolacyjnych. Na podstawie wyników pomiarów oraz analiz projektanci opracowują rozwiązania mające na celu zmniejszenie poziomu hałasu w samochodzie. Mogą to być modyfikacje w konstrukcji pojazdu, ulepszenia w układzie wydechowym, czy też zastosowanie dodatkowej izolacji. Po wprowadzeniu zmian inżynierowie przeprowadzają kolejne testy, aby ocenić skuteczność wprowadzonych poprawek i upewnić się, że hałas został zredukowany do akceptowalnego poziomu.

Badanie hałasu w samochodzie jest istotnym elementem procesu projektowania i rozwoju pojazdu, mającym na celu zapewnienie wysokiego komfortu podróży dla użytkowników oraz spełnienie wymagań dotyczących hałasu określonych przez przepisy i normy branżowe.

Grzegorz Kaczorkiewicz
10.03.2024